TOOLS

MBTI

MBTI is een type-indicator in de vorm van een vragenlijst en een rapport. Het wordt gebruikt om iemands natuurlijke voorkeuren in kaart te brengen en mag volgens de ethische code van het OPP niet gebruikt worden voor personeelsselectie.

16PF

16PF is een assesment-tool in de vorm van een vragenlijst en een rapport.Het is een model gebaseerd op16 persoonlijkheidsfactoren van Catell en brengt uw persoonlijkheid in kaart.

Management Drives

Management Drives of MD is een online vragenlijst die uw leiderschapsdrijfveren in kaart brengt en zich uitdrukt in zes kleuren. Van elke kleur is er het mooie gedrag of de mooie kleur, het overdreven gedrag en het niet mooie gedrag. De theorie is gebouwd op Graves en de toepassingen zijn ongekend breed.

De praktijk

Elk verslag is eigendom van de ondervraagde, ongeacht wie de betaler is. Diane Keymolen is gecertificeerd 16PF en MBTI gebruiker en kiest ervoor om zich te houden aan de door de organisaties vooropgestelde adviezen en regelgevingen.